O Alto Douro entre o livre-cambismo e o proteccionismo