Relat��rio-s��ntese das actividades desenvolvidas na DSDSI : 2008-2011