Assunto: Anticristo

Imagen y función del Anticristo en algunos textos castellanos del siglo XV / Maria Isabel Toro Pascua.
Via Spiritus : Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso vol. 06, 1999,, pag. 27-64


Total de artigos: 1
«Lista de Assuntos