Autor: Fernando Alonso Romero

La navegación e itinerario del ejército normando de Gunderedo (968-969) / Fernando Alonso Romero.
Mil Anos da Incursão Normanda ao Castelo de Vermoim. orto, Citcem, 2018,, pag. 53-86


Total de artigos: 1
« Lista de Autores