Autor: Richard Lachmann

Toward a Sociology of Wealth : definitions and historical comparisons / Richard Lachmann.
Sociologia : Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto série I, vol. 26, 2013,, pag. 11-36


Total de artigos: 1
« Lista de Autores