Autor: Daniel Del R��o Franqueira

Paisaxe e territorio : os piares da ensinanza para o profesor José Valverde Álvarez (1909-2000) / José Antonio Aldrey Vázquez.
The Overarching Issues of the European Space : Preparing the new decade for key socio-economic and environmental challenges. orto, Universidade do Porto. Faculdade de Letras, 2018,, pag. 364-378


Total de artigos: 1
« Lista de Autores