Autor: Kostas Axelos

O logos fundador da dialéctica : o verbo poético e o discurso filosófico / Kostas Axelos.
Humanidades : Revista Trimestral da AEFLUP nº. 4, 1984,, pag. 17-25


Total de artigos: 1
« Lista de Autores