Autor: Rom��n Rodr��guez Gonz��lez

A complexa construción da Ordenación do Territorio en España : instrumentos para o seu desenvolvemento / Román Rodríguez González.
Grandes problemáticas do espaço europeu : políticas de ordenamento e recomposições territoriais nas periferias europeias. orto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2012,, pag. 18-45


Total de artigos: 1
« Lista de Autores